Fråga

Det går att gå in och ändra på innehållet i vissa av kolumnerna i resultatet av frågan Fakturor, och då ändras innehållet i de tabeller som frågan baseras på. Alla kolumner går inte att ändra, till exempel kolumnen SlutligtPris som är totalbeloppet för hela fakturan. Varför går det inte att ändra på innehållet i den kolumnen?

Svar

SlutligtPris beror på flera saker, som alla råkar finnas i tabellen Orderspecifikationer: Om vi nu vill ändra SlutligtPris, ska vi då göra det genom att ändra priset på produkten, genom att ändra antalet, eller genom att ändra rabatten? Access kan inte veta vad det är vi vill ändra.


Av Thomas Padron-McCarthy (e-post: webbkursen@databasteknik.se).
Copyright, alla rättigheter reserverade, osv.
Senaste ändring: 14 april 2003